MOGUĆNOST polaganja ispita o općem znanju stranog jezika
u dogovoru s profesorom.
Cijena ispita o općem znanju stranog jezika – 60 eura / 450,00 kuna

Mogućnost prijave za polaganje

Cambridge ispita.

U Republici Hrvatskoj se Cambridge ispiti održavaju nekoliko puta godišnje
u organizaciji ovlaštenih ispitnih centara Jantar i Pitagora.

www.cambridge.hr

Naše polaznike pripremnih tečajeva za FCE, CAE i CPE prijavljujemo mi,
te naši polaznici naknadno mogu podići certifikat u našoj školi, bez ikakve naknade.

Više informacija na brojeve telefona :

(01) 4830 486
(01) 2345 858
(01) 5624 439

091 4831 420