PRILIKA ZA POSAO

Tražimo nastavnika ENGLESKOG i NJEMAČKOG jezika
(Sveučilišni prvostupnik/Sveučilišna prvostupnica, Apsolvent/Apsolventica, Magistar/Magistra)

Prijave šaljite na mail nova.varsavska@zg.t-com.hr

Ili mobitel: 091 4831 420