Jesenski upisni rok:

  • 29.08. – 16.09.2011. svaki dan od  9-20 sati, subotom  od 9-13 sati.

Testiranja polaznika za vrijeme upisa, potrebna prethodna telefonska najava. Telefon: 48-31-428, 48-14-773, 48-30-496. Termini za testiranje od 9-13 sati i od 16-20 sati.

Upisi se održavaju u prostorijama škole – Ilica 31/2 (prolaz prema kazalištu Kerempuh)


Početak nastave u školskoj godini 2011/2012:

  • Za 2×1 tečajeve – 14.09. (srijeda) i 15.09. (četvrtak.) 2011.
  • Za 1×2 tečajeve  17.09.2011. (subota)
  • Za 2×2 tečajeve –  21.09. (srijeda) i 22.09. (četvrtak) 2011.


Testiranja za FCE, CAE, CPE – uz prethodnu telefonsku najavu:

  • 03.09.2011. – subota – u 11 sati – Varšavska 14
  • i 10.09.2011. – subota – u  11 sati – Varšavska 14


Popravni i naknadni  ispiti:

  • Jesenski rok – popravni ispiti – tijekom upisa, u dogovoru s nastavnikom.