2×2 sata tjedno, 64 sata semestralno

Cijena: 2.640,00 kn, plaćanje u 4 rate