Upisni rokovi:

Ljetni upisni rok

27. i 28.06.2011. od 9-20 sati

Testiranja u 10 i 17 sati. Za testiranje je potrebna prethodna najava.

Testiranja za FCE, CAE, CPE – (uz prethodnu telefonsku najavu)

Lipanj 2011.

  • 16.06.2011. (četvrtak)  u 11 sati – Varšavska 14
  • 27.06.2011. (ponedjeljak)  u 11 sati – Varšavska 14

Naknadni ispiti

  • 27.06.2011. (ponedjeljak)  u 10 i u 17 sati

Početak nastave u šk.god. 2011/2012.:

Za 2×1 tečajeve: 14.09. (srijeda) i 15.09. (četvrtak) 2011.

Za 1×2 tečajeve: 17.09.2011. (subota)

Za 2×2 tečajeve: 21.09. (srijeda) i 22.09. (četvrtak) 2011.