Početni tečajevi engleskog za odrasle – za sve one koji nisu imali mogućnosti komunicirati na engleskom.

Male grupe od 4-6 polaznika.

Učite engleski kroz dijalog i razgovor u maloj grupi!