Obavijest polaznicima:

Proljetni praznici traju od 21. do 29.04.2011. Nastava nakon proljetnih praznika počinje 02.05.2011.