UPISI u ljetnom roku bit će od

26.06. – 30.06.2017.

Svaki dan od 09.00 – 19.00 sati. – Ilica 31.

Termini za testiranja u 10.00 i 17.00 sati.

Prijava za testiranje na telefon 48 31 428 ili na
e-mail: nova.varsavska@zg.t-com.hr