Ispiti o poznavanju jezika | Škola stranih jezika Nova Varšavska
01 48 30 496,     01 56 24 439     nova.varsavska@zg.t-com.hr    ISPITI O OPĆEM ZNANJU STRANOG JEZIKA

MOGUĆNOST polaganja ispita o općem znanju stranog jezika
u dogovoru s profesorom.

Ispit se sastoji od pismenog dijela (test u trajanju od 45 minuta) i usmenog dijela (maksimalno 45 minuta).

Cijena ispita o općem znanju stranog jezika – 60 eura / 450,00 kuna

ISPIT O STRUČNOM ZNANJU STRANOG JEZIKA

a) pasivno znanje – nema pismenog dijela – usmeno ispitivanje prijevoda pripremljenog teksta (100 stranica stručnog teksta na stranom jeziku)

b) aktivno znanje – pismeni dio u trajanju od 45 minuta i usmeni dio (ispitivanje prijevoda pripremljenog stručnog teksta (100 stranica) u trajanju od 45 minuta)

Cijena ispita o stručnom znanju stranog jezika – 60 eura / 450,00 kunaPrijava ispita

PREDZNANJE:


Varšavska 14, 10 000 Zagreb
+385 1 48 31 428
nova.varsavska@zg.t-com.hr
Aktualno
Tečajevi

Engleski
jezik

Više...

Više...

Njemački
jezik

Više...

Više...

Francuski
jezik

Više...

Više...

Španjolski
jezik

Više...

Više...Kontaktirajte nasVaršavska 14, 10 000 Zagreb
+385 1 48 30 496
nova.varsavska@zg.t-com.hr