UPISI U LJETNI SEMESTAR 2017/18
za tečajeve 2×2 za odrasle polaznike:

05.02. – 13.02.2018.
svaki dan od 9.30 -20 sati,
osim suboteTESTIRANJA :
svaki dan u poslijepodnevnim terminima uz prethodnu najavu, osim subotePOČETAK NASTAVE:

14. i 15.02.2018.
64 sata semestralno
2×2 sata tjedno
cijena: 2.640,00 kuna
plativo u 4 rate