JESENSKI UPISNI ROK

31.08.2020. – 15.09.2020.
svaki dan od 09.00 – 20.00 sati,
Varšavska 14.
Upisi na područjima:
07.09.2020. – 11.09.2020.

prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici
i u školi.
Datum početka nastave:
16. i 17.09.2020.