JESENSKI UPISNI ROK

od 30.08.2018. do 14.09.2018.
svaki dan od 09.00 – 20.00 sati,
subotom od 09.00 – 13.00 sati