LJETNA ŠKOLA 2018.

Intenzivni ljetni tečajevi
u trajanju 2 tjedna

od 26.06.2018. do 05.07.2018.
Engleski, Njemački, Španjolski

8 dana x 3 nastavna sata dnevno
Cijena 990,00 kn, plaćanje u 2 rate

VIŠE