POČETAK NASTAVE:

14. i 15.02.2018.
64 sata semestralno
2×2 sata tjedno
cijena: 2.640,00 kuna
plativo u 4 rate