TESTIRANJA I PRIJEMNI ISPITI

PRIJEMNI ISPITI ZA FCE, CAE, CPE, BEC (uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom)

18.06.2018. – 11 sati – VARŠAVSKA 14

19.06.2018.- 11 SATI – VARŠAVSKA 14

OSTALA TESTIRANJA I NAKNADNI ISPITI:

18.06.2018. u 10.00 I 17.00 sati – VARŠAVSKA 14

19.06.2018. – – 10.00 I 17.00 sati – VARŠAVSKA 14