TESTIRANJA I PRIJEMNI ISPITI

• PRIJEMNI ISPITI ZA FCE, CAE, CPE, BEC
( uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom )
17.06.2019. – 11 sati –
VARŠAVSKA 14

OSTALA TESTIRANJA I NAKNADNI ISPITI:
17.06.2019. u 10.00 i 17.00 sati – VARŠAVSKA 14
18.06.2019. u 10.00 i 17.00 sati – VARŠAVSKA 14