ESOL ispiti
 
Cambridge ispiti održavaju se u organizaciji ovlaštenih ispitnih centara Jantar i Pitagora.
Kako bismo našim polaznicima uštedili vrijeme i olakšali administrativni postupak prilikom prijave za ove ispite, nije potrebno kontaktirati ispitne centre, već to prepustite nama, bez dodatne naknade.
Posebno nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je prolaznost naših polaznika dosad bila 99%!

Kada se održavaju ESOL ispiti?
ESOL ispiti održavaju se u suradnji s ispitnim centrima Jantar ili Pitagora u ožujku, lipnju i prosincu svake godine. Preko 2 milijuna ljudi godišnje polaže Cambridge ESOL ispite kako bi stekli vodeće međunarodno priznate diplome engleskog jezika kao uvjet pri upisu na fakultet, pri zaposlenju ili napredovanju u karijeri. ESOL diplome priznaje većina svjetskih sveučilišta, poduzeća i državnih službi. Cambridge ESOL ispite provodi ispitni centar Jantar i Pitagora, a izrađeni su prema standardima Vijeća Europe i ALTE-a, te testiraju 4 jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.

Zaokružite učenje engleskog jezika jednom od međunarodno priznatih diploma!
Razmišljate li dalekosežno? Nije li vrijeme da zaokružite dugogodišnje učenje engleskog jezika jednom od međunarodno priznatih diploma? Međunarodno priznate diplome Sveučilišta Cambridge (ESOL) pomoći će vam pri zapošljavanju, međunarodnoj razmjeni, stipendijama i studiju u inozemstvu.
Pogledajte i detalje o našim tečajevima:

Pripremni tečajevi engleskog jezika za ESOL ispite

Nova Varšavska je srebrni partner British Council-a za ESOL ispite

British Council Hrvatska dodijelio nam je status škole partnera za pripremu kandidata za polaganje ispita za međunarodno priznate diplome Sveučilišta Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC).

Kako bismo našim polaznicima uštedili vrijeme i olakšali administrativni postupak prilikom prijave za ove ispite, nije potrebno kontaktirati British Council, već to prepustite nama, bez dodatne naknade.

Posebno nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je prolaznost naših polaznika dosad bila 99%!


Kada se održavaju ESOL ispiti?

ESOL ispiti se održavaju u suradnji s British Councilom u ožujku, lipnju i prosincu svake godine. Preko 2 milijuna ljudi godišnje polaže Cambridge ESOL ispite kako bi stekli vodeće međunarodno priznate diplome engleskog jezika kao uvjet pri upisu na fakultet, pri zaposlenju ili napredovanju u karijeri. ESOL diplome priznaje većina svjetskih sveučilišta, poduzeća i državnih službi. Cambridge ESOL ispite provodi British Council a izrađeni su prema standardima Vijeća Europe i ALTE-a, te testiraju 4 jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.


Zaokružite učenje engleskog jezika jednom od međunarodno priznatih diploma!

Razmišljate li dalekosežno? Nije li vrijeme da zaokružite dugogodišnje učenje engleskog jezika jednom od međunarodno priznatih diploma? Međunarodno priznate diplome Sveučilišta Cambridge (ESOL) pomoći će vam pri zapošljavanju, međunarodnoj razmjeni, stipendijama i studiju u inozemstvu.

Pogledajte i detalje o našim tečajevima:

Pripremni tečajevi engleskog jezika za ESOL ispiteSvi naši profesori imaju dugogodišnje iskustvo u nastavi i prate suvremene trendove u podučavanju jezika. Većina profesora ujedno su osnivači i suvlasnici škole. Naši profesori su i autori udžbenika, predavači na fakultetima, vrsni prevoditelji, voditelji stručnih seminara i radionica za obuku nastavnika, predavači na konferencijama u zemlji i inozemstvu te mentori studentima Filozofskog fakulteta.

Verica Antolić

Diplomirala engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizirala je područje kroatistike i pedagogije. Radi kao profesorica engleskog jezika u tečajevima za djecu i tinejdžere od 1975. godine. Pohađala je teacher training seminare u Londonu i Yorku, te prisustvovala brojnim stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu. Koautorica je udžbenika za učenje engleskog jezika u predškolskoj dobi.

Nina Babić

Diplomirala engleski jezik i komparativnu književnost, te specijalizirala metodiku stranog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom školovanja i studija dvije godine je provela u SAD-u. Predaje u tečajevima za djecu, tinejdžere, odrasle, te vodi poslovne tečajeve i pripremne tečajeve za međunarodne ispite. Predavač je na katedri za poslovni jezik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se teacher trainingom. Održala je brojne radionice na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Biserka Džeba

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski i španjolski jezik. Od 1983. godine radi kao profesor engleskog jezika i teacher trainer. Održala brojne radionice na seminarima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. Već neko vrijeme bavi se pisanjem udžbenika engleskog jezika za učenike osnovnih škola, a do sada je kao autor ili koautor objavila 9 udžbenika.

Milena Gradiška

Profesorica engleskog i francuskog jezika s dugogodišnjim iskustvom podučavanja svih dobnih skupina, prisustvovala je brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu, te obavljala funkciju teacher trainera. Pored općeg jezika već desetak godina radi i pripremne tečajeve za međunarodne ispite (FCE, CAE i CPE), te se intenzivno bavi prevođenjem.

Dijana Pavičić-Haniš

Profesorica engleskog jezika i teacher trainer. Diplomirala engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te specijalizirala metodiku stranog jezika na poslijediplomskom studiju. Kao dobitnica Fulbrightove stipendije boravila u SAD. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi općeg i poslovnog jezika kao i predavača stranog jezika na fakultetu. Sudjelovala na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Niz godina vodi pripremne tečajeve za međunarodne ispite (FCE, CAE, CPE i BEC), te se bavi prevođenjem.

Brigitte Heidler

Diplomirala španjolski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom i nakon studija boravila u Španjolskoj te usavršavala španjolski jezik u Barceloni, Salamanki i Valenciji. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi općeg jezika, radi sa svim dobnim skupinama od učeničkih do odraslih, a bavi se i prevođenjem. Članica je „Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja“. Sudjelovala na jezičnim seminarima u Hrvatskoj.

Marina Horkić

Diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala metodiku na teacher training seminarima u Cambridgeu, Hastingsu i Londonu. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi i prevođenju. Radi sa svim dobnim skupinama i u pripremnim tečajevima za međunarodne ispite (FCE). Bavi se i prevođenjem. Objavljeni prijevodi istaknutih britanskih i američkih autora, među kojima su i dva nobelovca, Ernest Hemingway i Doris Lessing. Članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca.

Ankica Knezović

Diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija provela je godinu dana na studiju u SAD (Lock Haven University, Pennsylvania). Magistrirala je na Američkim studijima. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi sa svim dobnim skupinama, poslovnim tečajevima te pripremnim tečajevima za međunarodne ispite (FCE, CAE i CPE). Predavač je na katedri za poslovni engleski jezik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se teacher trainingom, u sklopu čega je održala brojne radionice u Hrvatskoj, te prisustvovala brojnim stručnim seminarima. Koautor je tri udžbenika za rano učenje engleskog jezika u osnovnim školama.

Anamarija Lučev

Diplomirala talijanski i španjolski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala je talijanski jezik i metodiku na Istituto Michelangelo u Firenzi te u Riminiju, Perugi i Rimu, na Dilit – Scuola di lingua per stranieri. Metodički zasniva rad na dugogodišnjem iskustvu stečenom u nekadašnjoj Školi za strane jezike, Varšavska 14.

Alica Mahmet

Diplomirala je engleski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Boravila je 2 godine u Londonu gdje je završila specijalizirani tečaj za predavača poslovnog jezika. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi đačkih, omladinskih i poslovnih tečajeva te tečajeva za odrasle. Također je vodila odrasle i omladinske grupe u London, Oxford i Dublin gdje su pohađali tečajeve engleskog jezika. Prisustvovala je brojnim konferencijama i skupovima u zemlji i inozemstvu. Bavi se pismenim prevođenjem.

Božica Pavlinek

Dugogodišnji profesor engleskog jezika i teacher trainer, predavala na Učiteljskoj akademiji, autorica englesko-hrvatskog i hrvatsko-engleskog školskog rječnika. Održala je brojne radionice na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Trenutno vodi opće i poslovne tečajeve u tvrtkama i drži ispite o poznavanju engleskog jezika.

Vesna Raos

Diplomirala njemački i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje u tečajevima svih dobnih skupina. Sudjelovala je na brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu te u nastavi rado koristi kazališne tehnike stečene na seminaru u Berlinu, Kreativnost i otvaranje komunikacijskog kanala. Za izdavačku kuću Profil recenzira udžbenike za učenje njemačkog u osnovnoj školi.

Ira Raše Jelenc

Diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na Odsjeku za talijansku književnost. Završila je i poslijediplomski studij iz turizma na Accademia di studi mediterranei u Agrigentu, Italija. Sudjelovala je na brojnim jezičnim seminarima u zemlji i inozemstvu. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi općeg i poslovnog jezika, te predaje svim dobnim skupinama. U slobodno vrijeme bavi se prevođenjem.

Nada Vučinić

Diplomirala engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Podučava različite dobne skupine, od predškolske djece do odraslih. Posljednjih godina predaje i engleski poslovni jezik za što se usavršavala u Londonu. Koautorica je video tečaja za odrasle i udžbenika za predškolsku djecu, te osposobljeni teacher trainer. U slobodno vrijeme bavi se prevođenjem (prevela desetak knjiga s engleskog jezika).

Jelena Tomljanović

Diplomirala engleski jezik i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom predškolske i školske dobi. Trenutno predaje u tečajevima za djecu i tinejdžere. Radi i tečajeve za odrasle, poslovne tečajeve te  pripremne tečajeve za međunarodne ispite. U slobodno vrijeme bavi se prevođenjem.

Enisa Hadrović Vojtek

Diplomirala engleski jezik na Filozofskom fakultetu i muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tijekom studija boravila šest mjeseci u Londonu. Ima dugogodišnje iskustvo u nastavi kao profesorica engleskog jezika u tečajevima za djecu, tinejđere i odrasle. Sudjelovala je na brojnim stručnim skupovima i seminarima. Također se bavi prevođenjem, naročito glazbene literature.


Nina Babić, Biserka Džeba, Milena Gradiška, Dijana Pavičić-Haniš, Marina Horkić, Ankica Knezović, Alica Mahmet, Božica Pavlinek, Ira Raše Jelenc i Nada Vučinić također su osnivači i suvlasnici škole zajedno sa Zlatkom Crvenkom, direktoricom škole.


Ostali nastavnici

 • Dunja Kvakan – engleski jezik
 • Iva Cikojević – hrvatski jezik za strance
 • Ana Ćurković – francuski jezik


Škola stranih jezika Nova Varšavska Vam nudi mnogo:

 • Veliki raspon tečajeva – vodimo vas od prvih koraka u učenju jezika do priprema za međunarodne ispite
 • Maksimalna prilagodljivost vašim zahtjevima i ciljevima
 • Grupe se formiraju prema dobi i razini znanja
 • Besplatni klasifikacijski ispiti
 • Kontinuitet – profesor vodi svoje grupe niz godina
 • Sustavno osmišljeni programi prokušani dugogodišnjim iskustvom u nastavi
 • Stručnost – svi naši profesori imaju dugogodišnje iskustvo u nastavi i prate suvremene trendove u podučavanju jezika
 • Svestranost – naši profesori su i autori udžbenika, predavači na fakultetima, vrsni prevoditelji, voditelji stručnih seminara i radionica za obuku nastavnika, predavači na konferencijama u zemlji i inozemstvu te mentori studentima Filozofskog fakulteta
 • Entuzijazam i predanost poslu
 • Većina profesora ujedno su osnivači i suvlasnici škole

Naš pristup

Proces učenja i podučavanja te stjecanja i prenošenja znanja oduvijek je bio predmet metodičkih proučavanja. Spoj praktičnog rada u nastavi i promišljanja o nastavi stalni je izazov i okosnica našeg posla. Intelektualna radoznalost i otvorenost prema novim idejama potiče nas da se i dalje usavršavamo i prilagođavamo sve zahtjevnijim potrebama našeg vremena.

Naša je najveća snaga u timskom radu te u velikom naporu i vremenu koje smo uložili u stručni rad, što su tijekom našeg dugogodišnjeg iskustva u nastavi polaznici znali prepoznati.Škola za strane jezike – učenje, gramatička pravila, puno novih riječi…

Ali, učiti neki strani jezik znači i upoznati kulturu i običaje drugih zemalja, o čemu ponešto možete saznati na satovima povijesti, zemljopisa, u knjigama ili, naravno, na Internetu.

Zvuči poznato, uobičajeno? Mi vam nudimo bolje rješenje: saznajte sve što vas zanima o omiljenoj stranoj zemlji iz prve ruke!

TEMATSKE VEČERI

S tom namjerom organiziramo tematske večeri, a prva u nizu bila je Irska večer koju smo zbog odličnog prijema ponovili dvije godine zaredom.

GRUPNI POSJETI KINU I KAZALIŠTU

Za ljubitelje filma i kazališta naši profesori organiziraju grupne posjete, a posebno nam je drago istaknuti uspješnu suradnju s kazalištem Mala scena, gdje su naši đaci s užitkom pogledali predstave Henrik V i Humble Boy (dio projekta Kazalište na engleskom jeziku) te Kauboji u kazalištu Exit.

KARAOKE PARTY

Pogledajte slike sa prvog karaoke party-a.