Od 29.08.2016. – 12.09.2016., svaki dan od 09.00-20.00 sati, subotom od
09.00- 13.00 sati, Ilica 3103.09.2016. – subota u 11 sati, Varšavska 14

10.09.2016. – subota u 11 sati, Varšavska 14

Prijave na telefon 48 31 428 ili putem e- maila:  nova.varsavska@zg.t-com.hrNOVO – UPISI u OŠ Savski Gaj

Nastava engleskog jezika za učenike od 1-4 razreda
Datum početka nastave: 28.09.2016.
Upisi i informacije: svaki dan od 21.09.d0 27.09.2016. u predvorju škole od 15.30-18.00
Ili na telefon 48 31 42802.09.2016. (petak) u 10.00 sati, Ilica 31