Tečajevi engleskog jezika

the-world-speaks-ielts

Više

Pripremni tečaj za IELTS ispit

Priprema za IELTS ispit – vodeći svjetski standardizirani jezični test kojim se dokazuje znanje engleskog jezika.

Pripremni tečajevi engleskog jezika za ESOL ispite

Više

CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS

Međunarodno priznate diplome Sveučilišta Cambridge (ESOL) pomoći će vam pri zapošljavanju, međunarodnoj razmjeni, stipendijama i studiju u inozemstvu.

Tečajevi engleskog jezika za djecu

Više

Tečajevi engleskog jezika za djecu

Naši tečajevi engleskog jezika za djecu vode vaše dijete od predškolske dobi pa kroz cijelu osnovnu školu. Metodički i sadržajno su prilagođeni interesima i sposobnostima djece omogućujući im da s lakoćom i veseljem usvajaju strani jezik.

Tečajevi engleskog jezika za tinejdžere

Više

Tečajevi engleskog jezika za tinejdžere

Tečajevi engleskog jezika za tinejdžere su gradivom, temama i metodičkim pristupom prilagođeni đacima viših razreda osnovne škole i đacima srednjoškolske dobi.

Tečajevi engleskog jezika za odrasle

Više

Tečajevi engleskog jezika za odrasle

Koristeći prokušane programe od samog početka učenja jezika vodimo vas do visoke razine znanja. Svi tečajevi engleskog jezika za odrasle polaznike imaju 64 sata nastave semestralno.

Konverzacijski tecaj

Više

Konverzacijski tečajevi engleskog jezika

Od konverzacijskih tečajeva engleskog jezika nudimo: konverzacijski tečaj za odrasle od 70 sati semestralno te konverzacijski tečaj za odrasle i tinejdžere od 30 sati semestralno.

Tecajevi u tvrtkama

Više

Tečajevi engleskog jezika u tvrtkama

Znanje barem jednog svjetskog jezika postalo je neizostavni dio poslovne kulture, a u višejezičnoj Europi omogućuje napredovanje u karijeri, rad ili stručno usavršavanje u inozemstvu te općenito otvara vrata prema globalnom tržištu.