Konverzacija je najvažnija jezična vještina!

Cilj konverzacijskih tečajeva je razvijanje praktičnih konverzacijskih vještina iz engleskog jezika te stjecanje bogatijeg rječnika. Konverzacijski tečajevi engleskog jezika namijenjeni su svima koji žele usavršiti svoje konverzacijske vještine te steći bogatiji rječnik.

Konverzacijski tečajevi engleskog jezika ne zahtijevaju kompletno znanje gramatike, već vam omogućavaju da s postojećim predznanjem usavršite svoje konverzacijske vještine te da aktivno sudjelujete u zanimljivim diskusijama i aktualnim temama!


1. KONVERZACIJSKI TEČAJEVI ZA ODRASLE

Tečaj Dob polaznika CEF* Sati tjedno Sati semestralno
CONVERSATION 1 odrasli B2.2 2×2 64
CONVERSATION 2 odrasli B2 2×2 64
CONVERSATION 3 odrasli C1.1 2×2 64


2. KONVERZACIJSKI TEČAJEVI ZA ODRASLE I TINEJDŽERE

Tečaj Dob polaznika CEF* Sati tjedno Sati semestralno
CONVERSATION odrasli i tinejdžeri 1×2 30