Vrste tečajeva u tvrtkama i programa jezične edukacije

 • tečajevi općeg jezika
 • tečajevi poslovnog jezika i poslovne komunikacije
 • vještine poslovnog komuniciranja u modulima (poslovni sastanci, poslovni pregovori, poslovne prezentacije, društveni kontakti i kultura, poslovno dopisivanje)
 • specijalizirani i krojeni tečajevi prilagođeni profesionalnim potrebama različitih struka
 • pripremni tečajevi za međunarodne ispite (FCE, CAE, CPE)
 • individualni tečajevi

Organizacija tečajeva i programa jezične edukacije

ANALIZA POTREBA – Prije samog početka nastave radimo zajednički u dogovoru s Vama analizu potreba i zahtjeva za cjeloviti koncept jezične edukacije, uključujući specifičnosti Vašeg poslovanja i ciljeve koje želite postići.

ORGANIZACIJA NASTAVE – Naša standardna ponuda odnosi se na tečajeve s fondom od 70 nastavnih sati za jedan stupanj. Nastava se temelji na sustavno osmišljenim programima i testovima koji su prokušani dugogodišnjim iskustvom u nastavi, uz korištenje najnovijih udžbenika i dodatnih materijala, te kontinuiranu evaluaciju napretka svakog polaznika. Nastavu izvode kompetentni i iskusni profesori, a radi se u malim grupama.

KLASIFIKACIJSKI ISPIT – Za sve polaznike s predznanjem organiziramo testiranje kako bi se utvrdila razina znanja i odredio odgovarajući stupanj.

DINAMIKA ODRŽAVANJA NASTAVE – Standardne tečajeve planiramo u okviru 70 nastavnih sati za jedan stupanj, 2×2 sata tjedno ili prema zajedničkom dogovoru.

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE – Nastava se održava u terminima prema dogovoru, ponedjeljkom/srijedom ili utorkom/četvrtkom, odnosno prema zahtjevu. Ukupan broj sati u ponuđenim programima i termini održavanja mogu se u potpunosti prilagoditi vašim potrebama i zahtjevima.

LOKACIJA – Nastava se održava u našim prostorijama ( Varšavska 14-prizemlje desno) ili u prostorijama Vaše tvrtke.

Engleski jezik – poslovni jezični programi (u modulima)

U našem načinu podučavanja naglašavamo individualni pristup koristeći saznanja iz NLP-a (Neuro Linguistic Programming). Nudimo program koji uključuje pojedinačne, kombinirane ili sve navedene module.

Predviđeni broj sati za svaki modul iznosi 12 nastavnih sati (ili više), a može se organizirati i kao vikend tečaj.

Vještine poslovnog komuniciranja

Vještine poslovnog komuniciranja obuhvaćaju pet različitih modula:
 1. Poslovni sastanci – Business Meetings
 2. Pregovaranje – Negotiations
 3. Poslovne prezentacije – Business Presentations
 4. Društveni kontakti i kultura – Socializing and Culture
 5. Poslovno dopisivanje – Business Correspondence

1. Poslovni sastanci – Business Meetings

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima uspješno vođenje poslovnih sastanaka na engleskom jeziku. Izdvajamo neke od strategija za postizanje cilja:

 • Pisanje i objava dnevnog reda, određivanje tona sastanka, uvodni govor
 • Tehnike slobodne rasprave, održavanje rasprave u okviru zadane teme
 • Izbor alternativa, ocjenjivanje, rangiranje i sumiranje
 • Donošenje odluka, glasovanje ili postizanje konsenzusa
 • Planiranje sljedećeg sastanka

2. Pregovaranje – Negotiations

Cilj ovog modula je osposobiti polaznike za uspješno i kompetentno pregovaranje na engleskom jeziku, a postiže se radom na sljedećim sadržajima:

 • Osnovne postavke poslovnog pregovaranja
 • Kvalitete uspješnog pregovarača
 • Osnovne faze u procesu pregovaranja
 • Komercijalni i protivnički pregovori
 • Rješavanje sukoba

3. Poslovne prezentacije – Business Presentations

Cilj ovog modula je osposobiti polaznike za uspješno prezentiranje poslovnih sadržaja na konferencijama i sastancima u zemlji i inozemstvu, a postiže se radom na sljedećim tehnikama:

 • Međunarodno prihvaćen format prezentacije
 • Struktura prezentacije: uvod, glavni dio i zaključak
 • Prezentacija vizualnih elemenata (grafikoni, tabele, slike)
 • Leksik i jezične strukture za pojedine faze prezentacije

4. Društveni kontakti i kultura – Socializing and Culture

Cilj ovog modula je osvijestiti polaznike o sličnostima i razlikama među kulturama te olakšati društvene kontakte u poslovnom svijetu, a postiže se radom na sljedećim sadržajima:

 • Sličnosti i razlike među kulturama
 • Etika u poslovnom okruženju
 • Održavanje i uspostavljanje poslovnih kontakata (networking)
 • Formalni i neformalni društveni kontakti

5. Poslovno dopisivanje – Business Correspondence

Razvijanje vještine pisanja glavni je cilj ovog modula, a postiže se radom na sljedećim vještinama:

 • Zapisivanje bilježaka i vođenje zapisnika na sastancima
 • Poslovno dopisivanje
 • Pisanje izvještaja
 • Pisanje sažetaka

Coaching

Coaching se temelji na analizi potreba (Needs analysis) kako bi se jasno odredio cilj za svaku pojedinu pripremu, a namijenjen je pripremi za važne sastanke, tiskovne konferencije, pregovore, prisustvovanja na međunarodnim konferencijama i seminarima, i sl. Nastava se izvodi individualno ili u vrlo malim grupama u kojima polaznici imaju iste ili slične ciljeve. Tehnike rada u savladavanju poslovne komunikacije prilagodit će se ciljevima grupe ili pojedinca. Broj nastavnih sati određuje se prema dogovoru.

Naši klijenti

Uz nastavu u redovnim tečajevima za građanstvo, svoje dugogodišnje iskustvo i stručno znanje naše su profesorice stjecale radom u sljedećim tvrtkama:

 • Croatia osiguranje
 • Mercedes-Benz Leasing Hrvatska
 • HT- Hrvatske telekomunikacije
 • Zagrebačka pivovara
 • Unicredit Leasing Hrvatska
 • Cisco
 • Odvjetnički ured Mucalo