O našim tečajevima engleskog jezika za djecu

Pre-school kids – tečajevi engleskog za predškolsku djecu

Mala djeca uče povezivanjem slike sa stranom rječju, zato u nastavi koristimo obilje slikovnog materijala, a također i na bazi povezivanja određene situacija sa stranim izrazima, kroz igru i glumu.

To je izravna reakcija: slika – riječ, pokret – riječ, tu nema ni želje ni vremena da se pođe okolnim putem, u smislu: kako se to kaže na hrvatskm pa kako ću to onda prevesti na engleski? Naša nastava stranog jezika za djecu nalik je igri u kojoj svi sudjeluju, a dok se igraju djeca ne zastaju kako bi “o igri promislila”.

Pročitajte članak: Učenje jezika od rane dobi.

Školski sat traje 40 min.

Kids 1 – 4: Learning by doing

Od Kids 1 – 4 naša se metoda zasniva na learning by doing pristupu koji u praksi znači obilje igara, slagalica, grupnih natjecanja koja dakako nisu sama sebi svrha nego su popraćena zadacima koji uvode djecu u pisanje na stranom jeziku te zadacima-pitalicama koji neprekidno recikliraju kroz igru naučeno.

Nastava se održava stalnom interakcijom na liniji nastavnik – djeca, da bi se u nekoj fazi sata prebacila na interakciju među samom djecom, kada se nastavnik “miče sa scene” i djeca preuzimaju sat, sama obavljaju zadatke, nesvjesna da pritom spontano komuniciraju na stranom jeziku. U tu svrhu često primjenjujemo TPR (total physical response) aktivnosti.

Kids 5 – 6: Timski rad i interakcija među djecom

Od Kids 5 – 6 nastava se i dalje zasniva na timskom radu (interakciji među djecom), pri čemu se pred njih postavljaju zadaci uglavnom iz područja opće kulture (povijest, zemljopis, književnost, popularna kultura) prilagođeni učenju stranog jezika, tako da djeca gotovo neprimjetno, usredotočena na zanimljive teme udžbenika, DVD-a i dodatnih materijala, usvajaju strani jezik.

Na kraju tečaja Kids 6 djeca prvi put imaju usmeni ispit pred komisijom i položivši ga stječu mogućnost nastavka učenja jezika u našim Teen tečajevima.

KIDS TEČAJEVI

Svi tečajevi engleskog jezika za djecu odvijaju se kroz 70 sati godišnje.

Tečaj Dob polaznika CEF* Sati tjedno Sati godišnje
PRE-SCHOOL KIDS Godinu dana prije polaska u školu E1.1 2×1 70
KIDS STARTER 1. razred E1 2×1 70
KIDS 1 2./3. razred A1.1 2×1 70
KIDS 2 3./4. razred A1.2 2×1 70
KIDS 3 4./5. razred A1 2×1 70
KIDS 4 5./6. razred A2.1 2×1 70
KIDS 5 6./7. razred A2.2 2×1 70
KIDS 6 7./8. razred A2 2×1 70

* Razina po CEF-u ( Common European Framework )