U poduzećima također održavamo tečajeve hrvatskog za strance, uglavnom jedan-na-jedan.

 

Dugogodišnjim iskustvom u podučavanju stranih jezika razvili smo svijest o poteškoćama na koje strani govornik nailazi pri usvajanju novih jezičnih sklopova, a također i o tome da svakog polaznika karakterizira drugačiji način učenja. U radu s polaznicima iz stranih zemalja koji žele naučiti hrvatski, a trenutačno su to članovi menadžmenta u HT-u i Zagrebačkoj pivovari, gradeći upravo na tom iskustvu nastavu u cijelosti prilagođavamo svakom pojedinom polazniku te je rad individualan (one-to-one) pri čemu se koriste različite strategije sukladne različitim načinima učenja.

 

Polazeći od postavke da je svaka osoba jedinstvena, pa tako i svaki polaznik, s nizom uvriježenih načina razmišljanja i struktura usvojenih u materinjem jeziku, nastavnik krojenim tečajevima potiče polaznika na korištenje novih komunikacijskih puteva koji se otvaraju usvajanjem stranog, u ovom slučaju hrvatskog jezika.

 

Baza naših krojenih tečajeva udžbenik je izdavača Croaticum, Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a materijal udžbenika nastavnice obogaćuju prvenstveno govornim vježbama ciljanim na specifične potrebe polaznika.

 

Croatian for Speakers of Other Languages

More than thirty years of teaching foreign languages have taught us that the best way to approach a learner is through his/her own potentials, basing the learning process on a learner’s strengths and weaknesses.

 

In practice, it means that our teachers in their one-to-one tailored courses aim at pinpointing the structures acquired in the learner’s mother tongue which often interfere with the new target language and also at identifying the learning style typical of the learner in question. Thus, by understanding the student’s learning style and corresponding language learning strategies, our teachers design communicative exercises which through repetition and exposure to various creative tasks help the learner to acquire the structures of Croatian language.

 

Our courses are based on the books published by Croaticum, The Department of Croatian Language of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb.