OŠ Alojzija Stepinca – Vrbani

Od ponedjeljka 06.09. do petka 10.09.

15 – 18 h

OŠ Davorin Trstenjak

Krčka – pon – 06.09. 09.30 – 12 h

čet – 09.09. 15 – 18 h

Savska – pon – 06.09. 09.30 – 12 h

sri – 08.09. 15 – 18 h

OŠ Kralja Tomislava

uto – 07.09. 15 – 18 h

čet – 09.09. 15 – 18 h

pet – 10.09. 15 – 18 h

OŠ Otok – Sloboština

uto – 07.09. 16 – 19 h

čet – 09.09. 15 – 18 h

OŠ Trnsko

uto – 07.09. 15 – 18 h

čet – 09.09. 15 – 18 h

OŠ Bartola Kašića – Jarun

uto – 07.09. 15 – 18.30

sri – 08.09. 15 – 18.30

pet – 10.09. 15 – 18.30