31.01.2013. British Council Hrvatska organizirao je u rezidenciji britanskog veleposlanika Davida Slinna Addvantage party za škole partnere koje održavaju pripremne tečajeve za međunarodno priznate diplome FCE, CAE i CPE.

Na slici je profesorica Nina Babić s britanskim veleposlanikom koji je dodijelio našoj školi certifikat za 2013. godinu.