NOVO !

Brush up your English – naš novi konverzacijski tečaj namijenjen je svima koji žele obnoviti svoje znanje engleskog jezika nakon pauze u učenju, kao i onima koji ne žele zapostaviti naučeno. Cilj tečaja je aktivirati prethodno stečeno znanje kroz razgovor o zanimljivim aktualnim temama i društvenim fenomenima, te istovremeno raditi na proširenju vokabulara, razbijanju jezičnih blokada i barijera pri izražavanju, te stjecanju samopouzdanja.

Tečaj se odvija kroz module od 24 sata x 60 minuta (ili 32 školska sata) po cijeni od 1.600,00 kn za svaki modul.

Nastava se održava u malim grupama u našim prostorijama u centru grada, dva puta tjedno x 60 minuta.