1. Početni tečaj talijanskog jezika TEEN 1  – za učenike viših razreda osnovne škole
    • Termin:  Blok sat utorkom od 19.20- 20.50
  2. Početni tečaj njemačkog jezika TEEN GRUNDSTUFE 1 – za učenike 7. i 8. razreda
    • Termin:  subota blok sat 10.35-12.05