Tečajevi 2×1 ponedjeljak srijeda završavaju u srijedu 08.06.2016.

Tečajevi 2×1 utorak četvrtak završavaju u četvrtak 09.06.2016.

Tečajevi 1×2 sata subotom završavaju u subotu 11.06.2016.