Ispiti o poznavanju jezika | Škola stranih jezika Nova Varšavska
01 48 14 773,     01 56 24 439     nova.varsavska@zg.t-com.hr    ISPITI O OPĆEM ZNANJU STRANOG JEZIKA

Ispit se sastoji od pismenog dijela (test u trajanju od 45 minuta) i usmenog dijela (maksimalno 45 minuta).

ISPIT O STRUČNOM ZNANJU STRANOG JEZIKA

a) pasivno znanje – nema pismenog dijela – usmeno ispitivanje prijevoda pripremljenog teksta (100 stranica stručnog teksta na stranom jeziku)

b) aktivno znanje – pismeni dio u trajanju od 45 minuta i usmeni dio (ispitivanje prijevoda pripremljenog stručnog teksta (100 stranica) u trajanju od 45 minuta)

CIJENA ISPITA: 450,00 kunaPrijava ispita

PREDZNANJE:


Varšavska 14, 10 000 Zagreb
+385 1 48 31 428
nova.varsavska@zg.t-com.hr
Aktualno
Tečajevi

Engleski
jezik

Više...

Više...

Njemački
jezik

Više...

Više...

Španjolski
jezik

Više...

Više...

Francuski
jezik

Više...

Više...

Talijanski
jezik

Više...

Više...

Hrvatski
jezik

Više...

Više...Kontaktirajte nasVaršavska 14, 10 000 Zagreb
+385 1 48 30 496
nova.varsavska@zg.t-com.hr