Od 29.08.2016. – 12.09.2016., svaki dan od 09.00-20.00 sati, subotom od
09.00- 13.00 sati, Ilica 31