03.09.2016. – subota u 11 sati, Varšavska 14

10.09.2016. – subota u 11 sati, Varšavska 14

Prijave na telefon 48 31 428 ili putem e- maila:  nova.varsavska@zg.t-com.hr