JESENSKI UPISNI ROK

od 02.09.2019. do 17.09.2019.,
svaki dan od 09.00 – 20.00 sati,
subotom od 09.00 – 13.00 sati
Testiranja za vrijeme upisnog roka,
uz telefonsku prijavu
ili putem e-maila:
nova.varsavska@zg.t-com.hr
Upisi na područjima od 09.09.2019. – 17.09.2019.,
prema rasporedu ( uskoro )